Privacy verklaring

Privacy verklaring

E-rookplein.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. E-rookplein.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt E-rookplein.nl uw gegevens vast. E-rookplein.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van E-rookplein.nl op de hoogte te houden. Hierbij tracht E-rookplein.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij E-rookplein.nl. Dan laten wij uw gegevens hiervoor blokkeren. E-rookplein.nl verkoopt uw gegevens niet, zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Op de websites van E-rookplein.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Dit gebeurt door middel van cookies: kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan E-rookplein.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij E-rookplein.nl geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van E-rookplein.nl, dan kunt u contact met ons opnemen.

Internetsites van derden

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy verklaring

E-rookplein.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.